Våra hästarVåra hästar

I´m Jumping Jack

Hingst
född 16 juli
mörkbrun


I´m Special de Muze  Emerald  Diamant de Semilly 
Carthina Z 
Walnut de Muze  Nabab de Revel 
Querly Chin 
Vondeling  Burggraaf  Landgraf I 
Loanda 
Regina P  Heartbreaker 
Lynda J