Våra hästarVåra hästar

Välkommen till "Våra Hästar"!
Här visar vi upp alla våra hästar, med meriter, bild och stamträd. Vi är mycket stolta över samtliga individer och det känns roligt att alla har fått varsin sida.

Avel
Varje år föder vi upp ett antal individer och för att få en så intressant avkomma som möjligt försöker vi höja ribban och kombinera olika blodslinjer.
För att detta ska vara möjligt är vi väldigt beroende av våra underbara avelsston med sina fina stammar, trevliga temperament och inte minst sina egna prestationer.

Unghästar / Uppfödning
Kvalitativ träning, ridhus, bra terräng och stora hagar gör det möjligt för hästarna att utvecklas på ett positivt sätt mot de utmaningar som de kommer att ställas inför.

Tävlingshästar
Vi har hästar i olika åldrar och utbildningsnivåer som tävlar i hoppning.
Våra hästar